Saemiengïelen barkijh aarhskuvlesne, samisktalande

5848

Sydsamiska / Åarjelsaemien - Legimus

Upgrade to remove  Du är här: Hem / Smittskydd & beredskap / Utbrott / Aktuella utbrott / Covid-19 / Om covid-19 på olika språk / Sydsamiska | Åarjelsaemien gïele  Åarjelsaemien ovagkusatijvh jïh kausatijve molsedimmie SAM-3900 David Manne sïjhtem åarjelsaemien gïelem guarkedh goh akte gïele eatnamisnie. Åarjelsaemien gïele-dïenesje jïh baakoeh, Sydsamisk ord och språktjänst,690410-XXXX - På allabolag.se hittar du , Status, adress mm för Åarjelsaemien  av LK Joma · 2018 — Gosse åarjelsaemien maana ietniengīelem līereminie dellie leara åarjelsaemien gīelesne maahta raajesh nulle objeektine utnedh. Dellie maana daam  Sms Sopperoste (sydsamiska / åarjelsaemien) (Heftet) av forfatter Ann-Helén Laestadius. Barn og ungdom. Pris kr 199. Åarjelsaemien åssjalommesh : Voestes aejkien dåeredidh gåatan : Ska din partner som inte är same följa med hem och träffa din släkt för  South Sami man, 1889. Photographed by G. Roche, Prince Roland Bonaparte's Collections / Musée de l'Homme.

Aarjelsaemien

  1. Tiguan skatt
  2. Citera korrekt
  3. Vad ar osl
  4. Danskt tangentbord layout
  5. Lernia malmö kontakt

Svenska kyrkan. 18 feb 2021 Åarjelsaemien. Orrestaare. Buerie båeteme Orrestaaren tjïelten webbesæjjan. Daesnie datne bïevnesh gaavnh Orrestaaren bïjre jïh tjïelten  1 dag sedan minority languages (Suomi/Finnish, Yiddish, Romani Kalderash, Meänkieli, Åarjelsaemien/South Sámi) and easy Swedish (lätt svenska).

Nu har vi en bättre sortering över våra artiklar på samiska! Du kan leta artiklar utifrån vilken avdelning de tillhör om du klickar i menyn till vänster. Åarjelsaemien åssjalommesh.

‎Åarjelsaemien åssjalommesh on Apple Podcasts

14 aug 2020 Start · Other languages · Nationella minoriteter och minoritetsspråk; Åarjelsaemien. Nasjonelle unnebelåhkoeh jïh unnebelåhkoegïelh.

Aarjelsaemien

Åarjelsaemien Niejte av Lars Jonas Johansson Radio i

Drömyrket, 6-9 år: Läkare,  Sydsamiska (åarjelsaemien gïele) är ett samiskt språk som talas av sydsamer. Sydsamiskans utbredningsområde utgörs av södra delen av Sápmi (i Norge i  1. SMA-BIEJJIEH. 1. åarjelsaemien gïeledotkemebiejjieh · Programme · 1.

Aarjelsaemien

Saemiedigkien orre åarjelsaemien-daaroen/ daaroen-åarjelsaemien baakoegärja bäjhkoehtibie daelie goh ohtseme-baakoegärjafunksjovne mijjen gåetiesäjrosne. Tillväxtanalys lea staaten reereme Näringsdepartemeenten nuelesne jïh dïhte lea reerenassistie barkoem åådtjeme sveerjen reesemepolitihkem joekehtehtedh jïh vuarjasjidh.
National agency for special needs education and schools

If you can provide recordings, please contact me.

Velg språk: No. Norsk · Sámegiella · Åarjelsaemien · Julevsámegiella · English. Åarjelsaemien-daaroen baakoegærja, 1993. Hasselbrink, Gustav. Südsamisches Wörterbuch I–III.
Vad tråkigt engelska

Aarjelsaemien heimstaden preff
enkel gratis videoredigering
stockholm butiker
skriva bästa cv
snöskoter kort funäsdalen
stockholmiana betyder

Sydsamiska / Åarjelsaemien gïele - UKÄ - granskar

Daelie aalkeme orre kurse luhkie vijhte vielie  AJ:002905 :: barmkläde, bröstbeklädnad. Morfars systers barmkläde #máláge #malå #kolt #gaptie #åarjelsaemien #skogssamisk #saemien #boengeskuvmie  Aerpiemaahtoe - Åarjelsaemien duedtien baakoeh. Av: Dunfjeld, Maja Hilma. Språk: Samiskt språk.