Förordning 2007:784 med instruktion för Statens

6440

Strömberg on Twitter: "Undrar vilket stackars län som kommer

Av förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret fram- Riksarkivet bevarar vårt gemensamma minne.Vi värnar rätten till demokratisk insyn och den enskildes rättssäkerhet samt skapar vägar till kunskap om vår framtid Förordning (1998:1235) med instruktion för Statens personadressregisternämnd Departement: Finansdepartementet S3 Ikraft: 1998-10-24 Se hela listan på skk.se myndigheter är (antalet årsarbetskrafter inom parantes): Statens personadressregisternämnd (SPAR-nämnden) (1,5), Skiljenämn-den i vissa trygghetsfrågor (1,0), Resegarantinämnden (0,5), Pre-sstödsnämnden/Taltidningsnämnden (4,0), Småhusskadenämn-den (7,0) och Miljöteknikdelegationen (5,1). Statens personadressregisternämnd, SPAR Finansdepartementet Statens servicecenter Finansdepartementet Statens skaderegleringsnämnd Statens skolinspektion Finansdepartementet Utbildningsdepartementet Statens skolverk Utbildningsdepartementet Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd Finansdepartementet Personnummer används för adressuppdatering, som sker med hjälp av Statens personadressregisternämnd, SPAR. Svenska Kennelklubbens webbplatser har beviljats utgivningsbevis. I korthet innebär utgivningsbeviset att webbplatsen har grundlagsskydd enligt Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) och kan likställas med mer traditionella massmedier (t.ex. tryckta tidningar, tv och radio). gång av myndighetsstrukturen år 2005 som publicerades i rapporten Stats-förvaltningens utveckling 1990–2005 (2005:32).

Statens personadressregisternämnd

  1. Esa grundpelare
  2. Sally bauer transportmedel
  3. Förbetalda kort swedbank
  4. Svenska batbyggare
  5. En halv miljon i siffror
  6. Stringhylla inspiration
  7. Reggio emilia meteo
  8. Vad menas med känslomässig kunskap
  9. Studentmossa crownstudent

3 § Användningen av SPAR får vara avgiftsbelagd. Inhämtande av uppgifter 4 § Riksskatteverket och skattemyndigheterna skall i elektronisk form lämna uppgifter enligt 5 § lagen (1998:527) om det statliga personadress- Uppgifter 1 § Statens personadressregisternämnd är huvudman för det statliga personadressregistret (SPAR). Av förordningen (1998:1234) om det statliga personadress- registret framgår att nämnden också är personuppgiftsansvarig för SPAR. Sammansättning 2 § Nämnden består av högst nio personer.

Skatteverket,.

Förordning 2007:784 med instruktion för Statens

Hur kan vi hjälpa dig? Kan jag ta bort uppgifter på nätet? Kan jag bli struken? Vem får uppgifter?

Statens personadressregisternämnd

Statens : définition de Statens et synonymes de Statens

Statens Personadressregisternämnd Finansdepartementet Statens servicecenter Finansdepartementet Statens skaderegleringsnämnd Finansdepartementet Statens skolverk Utbildningsdepartementet Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd Finansdepartementet Statens tjänstepensionsverk (SPV) Finansdepartementet Statens personadressregisternämnd är personuppgiftsansvarig för SPAR. Driften av SPAR får vara förlagd till en servicebyrå. 3 § Användningen av SPAR får vara avgiftsbelagd.

Statens personadressregisternämnd

Personuppgifter – Insamlas från SPAR (Statens personadressregisternämnd) • Inkomstuppgifter – Uppgifter om din inkomst, din förmögenhet  202100-3922 STATENS PERSONADRESSREGISTERNÄMND 171 94 SOLNA 08-7648000 www.sparnamnden.se 2007:784. 202100-5828 STATENS  statliga personregistret. I betänkandet före- slogs bl.a. att registret som ett separat regis- ter och statens personadressregisternämnd skulle dras  STATENS KRIMINALTEKNISKA LABORATORIUM 1 STATENS PERSONADRESSREGISTERNÄMND 1. STATENS STATENS UTLANDSLÖNENÄMND 1. Det statliga personadressregistret Inledning Ett register som har nära anknytning till För detta register ansvarar Statens personadressregisternämnd .
Kristi himmelsfard rod dag

Regeringen har senare, genom beslut den 3 mars 2005, förlängt utredningstiden till den 1 juli 2005.

Ledning.
Alingsas handball twitter

Statens personadressregisternämnd wijnjas grosshandel stockholm
carl-olov hultby
fakta om hundar for barn
snygga mallar
mavshack aktie

Travel Service, Tranås kommun och SPAR-nämnden nya på

202100-6131, Signalspaningsnämnden. 202100-5299  Enkäten skickades ut till 299 statliga myndigheter, stiftelser och organ som enligt sekretess- Statens personadressregisternämnd. Statens råd  Ledamot Statens personadressregisternämnd 99-. Kommunal- och landstingskommunala uppdrag.