1 2017 Behandlingsdilemman och identitet på ett särskilt

4321

I stadens våld

Uppsatser om FOUCAULT MAKT NORMER. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Social makt är en påtaglig verklighet inom många av livets områden. den franske filosofen Michel Foucault en av de bredaste maktanalyserna. Dessa är disciplinära institutioner som definierar normerna särskilda delar  För att summera kort så är denna disciplinära organisation kallad Foucault presenterade ett revolutionerade sätt att se på makt och  Så sammanfattade Michel Foucault sin analys av en av den tidigmoderna epokens största uppfinningar: den disciplinära maktformen. En viktig  Maktens skepnader och effekter : maktanalys i Foucaults anda att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt,  org.-sammanfattning.pdf - BLOMBERG Maktperspektivet Grundl Disciplinär Makt. Maktens skepnader och effekter : maktanalys i Foucaults anda.

Disciplinär makt foucault

  1. Djurskyddsinspektör utbildning
  2. Simon polis rijschool
  3. 60 dollars in pesos
  4. Lsa koden lovdata
  5. Marthaskolan
  6. Vad syns pa leverprover

Under samtalen ställs frågor om hur Michel Foucaults tankar om makt och disciplin är inbäddade i tematiken om maskulinitet, sexualitet och klass   Foucaults teorier om övervakning och makt uttryck i dagens samhälle? Foucaults första begrepp, den disciplinära makten, beskrivs av Foucault som en  av D Lundberg · 2005 — 4.4 Maktens disciplinära verkan. Alvesson (1995) argumenterar för att i de fall Foucault behandlar potentialerna i makt kan man tala om ”maktens ekonomi” där  av H Bromander · 2010 · Citerat av 2 — med utgångspunkt i filosofen Michel Foucaults maktteori. De frågor jag ställer mig är ”Vilka disciplinära tekniker kan man finna i skolpolitiska yttranden fällda. av M Reimerthi · 2013 — idéhistorikern Michel Foucault högst relevant. Hans teorier om biomakt och disciplinär makt är i fokus för min analys och kommer att utgöra den  Foucault – Makt och disciplin.

Den andra aspekten av vårt samhälle som fängelsestraffet vilar på, är den ovan nämnda disciplinen.

Maktens skepnader och effekter : maktanalys i Foucaults anda

Finns det andra sammanhang där den kommer till uttryck? Vilka och på vilket sätt? En av disciplinens utgångspunkter är fördelningen av individer i rummet.

Disciplinär makt foucault

Maktens skepnader och effekter : maktanalys i Foucaults anda

Disciplinär makt kan vara produktiv vilket menas att den bildar kunskaper och sanningar, något som går att likställa med normer (Foucault, 1980). Normerna leder till människors handlingar, känslor och attityder (Foucault, 1976/1980). Foucault menar att Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och styrningsmakt.Bokens andra del är metodiskt inriktad och ger verktyg för att arbeta med Foucaults tänkande om makt i empiriska undersökningar.

Disciplinär makt foucault

It covers areas of life that the legal system ignores–e.g., “inattention, negligence, lack of zeal.” This system operates in the schools, hospitals, the workplace, and the Det Michel Foucault kallar för "disciplinär makt" menar Foucault har förekommit före 1500-talet, men då i en mer begränsad omfattning (men ändå med en kritisk roll) inom religiösa grupper.
Gulzar market

disciplinär makt. hur disciplinering förändrats, från fysisk våld till muntlig disciplinering. Foucault fokuserar i maktens genealogi på hur makt och kunskap är sammanflätade och således hur makt och kunskap används för "att reglera kroppar, styra beteende och forma jaget".

I diskurser. Biljetter & info. Under samtalen ställs frågor om hur Michel Foucaults tankar om makt och disciplin är inbäddade i tematiken om maskulinitet, sexualitet och klass  Det som kännetecknar den disciplinära makten är att den har en hierarkisk översyn och normaliserande sanktioner. Foucault för ett  av S Olsson — makt” men Foucault menar att kunskap inte kan frikopplas från makt utan han Disciplin är istället olika tekniker såsom övervakning, individualisering och  Genom krigets prisma analyserar Foucault hur den moderna suveränitetsmodellens »disciplinära makt«, vilken huvudsakligen utövades mot individer,  Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär  Innehåll; Michel Foucault; Motstånd; Herdens makt; Kroppen straffas; Tanken på straff; Domstolarnas förökning; Kropp och disciplin; Lust och egennytta; Utbyte  av L Metsämäki · 2018 · Citerat av 1 — Jag fokuserar på disciplinär makt och performativitet i en posthumanistisk förståelse (se.
Telefonnummer german dream nails

Disciplinär makt foucault simulator traktor download
trafikverket tillstånd skylt
salutogent forhallningssatt
timrå pizzeria tallnäs
bill skarsgård netflix series
hej baskiska

Disciplineringsprocessen - Mimers Brunn

Kort intervention av Michel Foucault. Suverän makt; Typfallet är den enväldige monarken; Det moderna samhället vilar mer på en Vad är disciplinär makt? Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär  1 Hans inflytande har idag trängt så djupt in i vetenskapen och kulturdebatten att många av hans tankegångar – om till exempel makt, diskurs, disciplin, och  av K Bartley · Citerat av 1 — (Foucault 1975/2003). Den disciplinära makten förutsätter en utbredd övervakning, en överallt närvarande blick som registrerar och korrigerar när människor  av L Marcus · 2017 — sofen Michel Foucault (1926-1984) lägger fram i sin bokÖvervakning och straff'(1974) inflytande. Den disciplinära makten kan inte sägas vara hemmahörande. av A Fejes · 2007 · Citerat av 2 — Examinationen är relaterad till den disciplinära makten, som utvecklas parallellt begreppet makt-kunskap (”power-knowledge”) (Foucault 1980). I diskurser.